اضافه شدن بخش بروز رسانی به صفحه اصلی

محصولات به روز شده یکی از ویژگی های یک محصول خوب در تمیکو است.

طراحان سایت تمیکو از این پس بعد ارسال محصول در سایت هر زمان که محصولات خود را به روز رسانی کنند در این بخش نمایش داده میشود .

این بخش شامل تاریخ به روز رسانی و اطلاع رسانی به مشتریانی مربوطه میباشد.

توسط
توسط
توسط
توسط
توسط
توسط